Fiskeridirektoratet ber om at følgende melding blir lest opp i radioen i dag, 27. november 2017:

«Fiskeridirektoratet region Nord stenger med øyeblikkelig virkning et område på Reisafjorden i Troms for fiske etter NVG sild.

Etter dette er det forbudt å fiske etter NVG sild på Reisafjorden i Troms sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 56,3 minutter. Øst 021 grader 03,0 minutter.

2. Nord 69 grader 56,1 minutter. Øst 021 grader 11,1 minutter.»

Bakgrunnen for stengingen er innblanding av annen fisk. Resultatet fra prøvetakingene vil bli offentliggjort av Fiskeridirektoratet tirsdag.