Møtet ble avholdt i Tromsø sist helg.

Landsmøtet har enstemmig valgt Bengt Stabrun Johansen (Finnmark) som partiets leder.

Fra hele landet

De øvrige medlemmer i hovedstyret er: Politisk nestleder Svein Tennes.(Nordland). Organisatorisk Nestleder Birger Knutsen (Finnmark). Partisekretær Kristin Brennhaug (Hordaland). Styremedlem Gunn Hansen (Troms). Styremedlem Kay Lise Løkeland Leknes (Sogn og Fjordane). Styremedlem Bjørn Borch (Oslo) og styremedlem Kjell Leif Bergtun (Vestfold). Som fast medlem i hovedstyret sitter også leder for Kystpartiets ungdom som er Stein Petter Haugen ( Sør-Trønderlag)

Varamedlemmer er: Nina Franzen (Troms). Wenche Kristiansen (Nordland). Anton Iversen (Møre og Romsdal). Ingeborg Ildsøe Løland (Rogaland) og Hans Axel Graarud (Nordland).