Det er det siste rådet fra forskerne. De slår fast at tapet på 15-20 av fisken frem til slakt, representerer flere milliarder kroner i slakteklar laks årlig. En stor del av tapet forklarer forskere med dårlig kvalitet på settefisken, heter det på nettsiden til Norges forskningsråd.

Trening reduserer tapet

– Det er mange grunner til dårlig smoltkvalitet. Men de fleste årsakene er relatert til intensive produksjonsmetoder, sier seniorforsker Harald Takle i Nofima.

Takle har ledet et team med norske og internasjonale forskere, som i tre år har prøvd ut ulike treningsregimer for yngel, fra30 gramsparr til100 gramssmolt. Forsøkene er i hovedsak gjort på Sunndalsøra, med full kontroll på vannhastigheten, oksygenmetning og måling av fôropptak. Resultatene viser at riktig trening vil gi betydelig redusert tap i sjø som følge av bedre smoltkvalitet.

– Vi mener at vi nå nærmer oss det som er optimal trening for smolten i de siste 12 ukene før sjøutsett. Treningen gir smolten flere og større muskelceller i hjertet, og har positiv effekt på immunforsvaret. Trenet fisk har for eksempel 5-15 prosent bedre overlevelse mot IPN enn utrenet smolt, forteller Takle.

Gode svømmere stresses ikke

Treningen gir i tillegg økt beindannelse og mineralisering av ryggvirvlene hos smolten, noe som gjør den mindre sårbar for å utvikle deformiteter.

Den medfødte svømmekapasiteten er også svært viktig for laksens robusthet. Gode svømmere har i utgangspunktet bedre sykdomsmotstand og tåler intensiv intervalltrening bedre enn dårligere svømmere, som opplever treningen som stress. Det er vannhastigheten og fordelingen av vannstrømmen i de runde settefiskkarene som regulerer intensiteten på treningsøktene for smolten.