Den tradisjonsrike fiskerimessen i Trondheim 16. til 19. august registrerer ifølge avisa Hitra Frøya uvanlig stor påmelding. Høstens store fiskeri-happening alternerer mellom fangst og oppdrett annethvert år, og i 2016 er det fangstnæringene som står i fokus.

Prosjektleder Kari Steinsbø i Nor-Fishing sier til Hitra Frøya at det både kommer nye utstillere til, samtidig som de de aller fleste gamle kommer tilbake.

Messa har tradisjon tilbake til 1960, og samler rundt 15.000 besøkende fra et femtitalls nasjoner.

Under Nor-Fishing 2016 vil det ifølge Hitra Frøya bli satt spesielt fokus på hvordan norsk fiskeriteknologi og –forvaltning kan anvendes i andre land.