I norske supermarkeder selges det store mengder filet av pangasius. Myndighetene i EU har i mange tilfeller stoppet fisken på vei til EU og nordeuropeiske markeder. Den har innholdt innsektmidler som kan skade fostre, kreftfremkallende antibiotika, salmonella- og listeriabakterier, eller vært tilnærmet råtten, melder kystmagasinet.no.

300.000 tonn

Den billige vietnamesiske fisken har erobret store deler av verden. Over 300 000 tonn filet ble i fjor eksportert fra Vietnam til cirka 120 and. Men ikke all pangasius er behandlet korrekt, og mange forsendelser med helsefarlig fisk har blitt stoppet. I fjor ble 16 konteinere stoppet på grensen til EU, og i år er allerede ni konteinere stoppet på grunn av medisinrester, salmonella og listeria.

Ifølge EUs sitt rapporteringssystem for matvarer, RASSF (Rapid Altersystem for Food and Feed) er det i år og i fjor rapportert om 56 tilfeller av helsefarlige vietnamesiske fiskeprodukter.