- Det skjer et nokså omfattende ulovlig salg av sjømat i lukkede grupper på Facebook og på finn.no. Alt salg av fisk og skalldyr skal være godkjent av et salgslag, og det er krav om spesiell tillatelse fra salgslagene til å drive salg direkte fra fisker til forbruker,

fremholder direktoratet i advarselen som de har publisert på nettsiden.

Klart skille

– Disse reglene er der for at du som forbruker skal være sikker på at sjømaten du kjøper er bærekraftig fanget, sier Per Sandberg i Fiskeridirektoratet.

Direktoratet ber derfor kjøperne om å finne ut hvem som er godkjente kjøpere eller selgere.

- For salg av fisk går det et tydelig skille mellom fritidsfiske og yrkesfiske. Dersom båten ikke er registrert i fartøyregisteret er du regnet som fritidsfisker, og kan maksimalt omsette for 50 000 kroner i året. Omsettingen skal alltid skje gjennom et fiskesalgslag eller en godkjendt kjøper.

I skrivet ber direktoratet kjøperne om å sjekke med kjøperregisteret eller kontakte Fiskeridirektoratet eller salgslagene for å være på den sikre siden.

Trenger data for å forvalte

Det er flere grunner til at Fiskeridirektoratet er opptatt av at all fangst skal registreres:

- Når vi ikke vet hvor mye vi høster har vi heller ikke gode nok data til å sette rette kvoter, slik at vi kan bevare og bygge opp fiskebestander langs kysten vår.

Den som selger sjømat ulovlig betaler i mange tilfelle ikke skatt av inntekten. Dette er uheldig for samfunnsøkonomien, framholder Sandberg.

Han oppfordrer derfor til at man kjøper fisk fra butikk.

- Kjøper du sjømat i butikken vet du at maten er trygg.