Det viser Fiskeridirektoratets fangstoversikt. Drøyt tre måneder igjen av året har den konvensjonelle flåten 32.000 tonn igjen å fiske på, mens trålerne har 52.000 tonn.

Det er spesielt den mindre kystflåten som har landet mindre enn i fjor. Lukke gruppe under 11 meter ligger hele 15.000 tonn under; har landet knappe 48.000 tonn, mot 62.350 tonn på samme tid i fjor. 11-15 meter ligger 4000 tonn under, 15-21 meter ligger 500 tonn under, mens over 21 meter ligger vel 600 tonn over.

Åpen kystgruppe har landet 27.220 tonn, vel 500 tonn over fjoråret, 1829 tonn over tildelt kvote.

Til sammen har den konvensjonelle flåten landet 230.000 tonn, trålerne 81.000 tonn.