Norge har eksportert 147 000 tonn sild til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første halvår 2019, skriver Norges Sjømatråd. Volumet er på samme nivå som i 2019, mens verdien økte med 35 millioner kroner eller 3 prosent. Polen, Litauen og Egypt var de viktigste markedene for norsk sild i første halvår 2019.

- Første halvår har det vært en økning i eksporten av fryst hel sild, mens vi ser en reduksjon i eksporten av filet. Årsaken til reduksjon i fileteksporten er redusert etterspørsel fra Tyskland etter at de kjøpte mye sild i fjor høst. Selv om volumene på fryst sild har økt, har prisene holdt seg stabile. Forventning om lavere tilførsel kan være en forklaring på dette., sier Tom-Jørgen Gangsø.

I juni måned har Norge eksportert 19 000 tonn sild til en verdi av 229 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 43 prosent, mens verdien falt med 48 millioner kroner eller 17 prosent.

Sterkeste første halvår for makrelleksporten

Norge har eksportert 81 000 tonn makrell til en verdi av 1,4 milliarder kroner i første halvår 2019. Det er en økning i volum på 5 prosent, mens verdien økte med 384 millioner kroner eller 38 prosent. Kina, Sør-Korea og Japan var største markeder for norsk makrell i første halvår.

- Tross reduserte kvoter ser vi en vekst i eksporten av makrell fra Norge. Frykten for konsekvensene rundt Brexit har ført til at britiske fiskere har startet fangstene tidligere i år, og det har resultert i økte landinger i Norge. Forventning om lav tilførsel av makrell har gitt prisoppgang og dermed opplever vi det sterkeste vårhalvåret for makrelleksport noensinne, sier Tom-Jørgen.

De største markedene for makrelleksport. (Grafikk: Norges Sjømatråd)

Makrell i Japan og Sør-Korea

- Økt oppmerksomhet rundt helse og sunnhet, bærekraft og opprinnelse er trender som peker seg ut i både Japan og Sør-Korea. Det er noe butikkjedene har vært opptatt av og vi ser at dette er i ferd med å befeste seg hos forbrukeren. I tillegg vil kundene ha det enkelt og raskt, som betyr en stor økning i etterspørsel og tilbud på ulike typer makrellprodukter. Markedet differensieres og konsumenten kan velge rå, stekt, saltet, på boks, misomarinert, for å nevne noen.

De siste årene har makrellen bevegd seg fra tradisjonelle former til å bli populært for «ready to heat» eller «ready to eat», særlig blant de unge. Det betyr også at folk vil ha mer ferdiglagde makrellprodukter enn det vi tilbyr i dag, og konsumet endrer seg noe i Sør-Korea mens det øker i Japan, ifølge Gunvar L. Wie, Sjømatrådets fiskeriutsending i Japan og Sør-Korea.

I juni har Norge eksportert makrell 8 800 tonn makrell til en verdi av 156 millioner kroner. Det er en økning i volum på 26 prosent, mens verdien økte med 59 millioner kroner eller 61 prosent.