Så langt er det ikke kommet noen søknad om dispensasjon, men Båtsfjord-kjøperne vil være føre-var.

- Hyse er en viktig art for filetnæringen, som gir oss mulighet for å produsere og levere ferske produkter gjennom hele året. På bakgrunn av at årets kvote på hyse er kraftig redusert, så ser vi med bekymring på at det i år også vil komme krav om å dispensere fra nevnte forskrift, skriver leder i Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe, Kjell Olaf Larsen, i et brev til fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Hyse som ikke bløgges blir saltet og selges som et billigprodukt til blant annet Nigeria. Dette kan vi ikke se er i tråd med visjonen både om Norge som verdens fremste sjømatnasjon og å ytterligere øke verdiskapningen for norsk sjømat.

- En dispensasjon her vil gi fartøyene en mulighet til å ta opp hysekvoten på betraktelig kortere tid enn dersom hysa må behandles i henhold til forskriften. Vår bekymring i denne sak er at dersom hysa fiskes opp i løpet av hektiske uker så vil det ikke være mer igjen til høstens ferskfiskordninga. Det vil ikke være andre arter tilgjengelig langs vår kyst til å kunne gi den ønskede effekt av dette velfungerende fisket, skriver Larsen.