I søken etter nordsjøsild har flåten spredt seg utover. Nord i Nordsjøen meldes det om lite tilgjengelighet og dårlig fart i sildefisket.

Samtidig befinner enkelte fartøy seg også i EU sonen på jakt etter større sild, men det meldes ikke om det store fiskeriet der heller, skriver sildelaget i en fersk rapport fra fisket.

Her fremgår det at det har blitt fisket litt sild sør på Egersundsbanken. Her har silda vært mindre i størrelsen og en del har gått til indirekte konsum.

For tiden har noen fartøy samlet seg på Patchbanken i Norsk sone for å fortsette letingen.

- I hovedsak over er det små fangster og lite fart i fisket, så vi håper på bedre samling på silda, sier salgsleder Odd Fredrik Andersen.

Størrelsen på silda ligger i snitt rundt 140-170 gram og kvaliteten har bedret seg.