I en første rapport på råfisklagets hjemmeside sier avdelingssjef Charles Ingebrigtsen at kvalitetspatruljen har blitt godt mottatt både av fiskekjøpere og fiskere.

– Kontrollørenes rolle er en blanding av et profesjonelt kontrollregime og veiledende dialog, sier Charles Ingebrigtsen.

God mottakelse

Han framholder at dette er en balansegang som både er krevende og viktig å få til.

- Nå er vi endelig i gang og det er svært hyggelig å få rapporter om hvor godt kontrollørene har blitt mottatt.

Ingen sure miner

- Vi har prioritert å ta oss tid til å orientere fiskere og fiskekjøpere om hva vi gjør, hvorfor og hvordan, sier kontrollør Lillian Hansen.

Hun framholder at fiskerne tok det veldig fint at de ble korrigerte både sløying og bløgging.

- Selv eldre fiskere som har sløyd fisk lengre enn jeg har levd, tok det veldig fint at vi ba dem gjøre noen endringer for å få bedre resultat, framholder Hansen.

Etterspurt fokus

Første ukes kontroll avdekket også en etterlengtet bruk av prisdifferensiering; Det ble både trukket for redusert kvalitet, samtidig som det ble premiert for ekstra god kvalitet.

- Hele næringen har etterspurt et fokus på kvalitet, noe som er gunstig for det totale utbudet av norsk sjømat, sier Charles Ingebrigtsen.

- Målet med kvalitetskontrollen er å få til endringer der det er nødvendig. Kontroll, dialog og bruk av prismekanismer er viktige grep for å få de endringene i håndverk og driftsmønster som skal til. Ofte er det ikke de store grepene som trengs.