Det er en reduksjon i volum på 7 prosent mens verdien økte med 15 millioner kroner eller 4 prosent fra april i fjor, Melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Hittil i år er det eksportert 33 900 tonn fersk torsk inkl. skrei til en verdi av 1,4 milliarder kroner. Det er en reduksjon i volum på 20 prosent, mens verdien falt med 78 millioner kroner eller 5 prosent. Av dette utgjør skrei 6 400 tonn som er en økning på 27 prosent. Verdien av skreien var på 285 millioner kroner som er opp 88 millioner kroner eller 45 prosent. Polen, Danmark og Nederland er største mottakere av fersk torsk i april.

- De siste årene har eksporten av skrei vært stabil på rundt 5 000 tonn i året, og det i en periode hvor kvotene på torsk har gått tilbake. Årets skreisesong er historisk god, med en volumvekst på nesten 30 prosent og en rekordhøy pris. Det arbeidet som den norske næringen har gjort med skreien ute i markedene bærer frukter, og er noe vi alle kan være stolte av, sier Ingrid K. Pettersen.

I april ble det eksportert 5 900 tonn fryst torsk til en verdi av 253 millioner kroner. Det er en økning i volum på 17 prosent mens verdien økte med 76 millioner kroner eller 43 prosent. Hittil i år er det eksportert 31 000 tonn fryst torsk til en verdi av 1,3 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 16 prosent, mens verdien økte med 362 millioner kroner eller 38 prosent. Kina, Storbritannia og Frankrike er de største mottakerne av fryst torsk i februar.

- I 2018 var det svak prisutvikling på filetprodukter av torsk, mens vi i år ser en betydelig prisøkning på alle filetprodukter av torsk, sier Ingrid K. Pettersen.