Forskerne Bjørnar Isaksen og Jostein Saltskår ved Havforskningsinstituttet og Kurt Hansen ved SINTEF Fiskeri og Havbruk gikk derfor helt til topps i WWFs International Smart Gear Competition 2014, skriver Havforskningsinstituttet.

- De tre norske forskerne kommer med et solid bidrag for å gjøre verdensfisket mer miljøvennlig, sier fiskerirådgiver i WWF, Fredrik Myhre.

Prisen blir gitt for utviklingen av en prøvetakingskanon som gjør det mulig å sjekke fisken i en not før fangsten tas om bord. Dermed kan fiskere unngå å ta opp uønskede arter eller fisk som er av feil størrelse eller dårlig kvalitet. Det er første gang nordmenn vinner denne internasjonale miljøkonkurransen. I begynnelsen av desember tar de tre prisvinnerne turen til USA for å motta prisen i Washington DC.

Lett å sjekke fangst

Ifølge WWF er en tredel av verdens fiskebestander overfisket. Det er dessuten en utfordring at mange fiskere får med seg andre fiskearter enn de de egentlig er ute etter. Det øker faren for dumping og overfiske av truede bestander.

Årlig fanges det omtrent 30 millioner tonn fisk med not, tilsvarende om lag en tredjedel av den samlede globale fangstmengden. Bare i Norge fanges det nærmere en million tonn sild, makrell og lodde med not hvert år. Not er et særdeles effektivt fiskeredskap som kan fange stimer på opp mot 1000 tonn i ett kast.

Men for fiskerne er det til tider vanskelig å vite med sikkerhet hvilken art, størrelse eller kvalitet fangsten består av før det er for sent å slippe fisken. Det er dette problemet prøvetakingskanonen løser.

Etisk forsvarlig

Prøvetakingskanonen består av en modifisert trykkluftdrevet kanon som skyter en sammenpakket, spesialdesignet minitrål ut i fiskenota. Trålen dras tilbake til fartøyet ved hjelp av en hydraulisk vinsj som sikrer jevn og tilstrekkelig høy hastighet gjennom vannmassene. Så snart trålen kommer i bevegelse, sørger kiter for at trålen er selvspredende, åpner seg raskt og begynner å fiske.

Resultatet er en representativ prøve av fangsten i nota. Prøven gir fiskeren informasjon om fiskens størrelse, kvalitet og art. Basert på denne prøven kan fiskeren vurdere om han ønsker å slippe hele eller deler av fangsten mens det ennå er lovlig og etisk forsvarlig å slippe den.

Hindrer sløsing

– Denne oppfinnelsen vil langt på vei løse et alvorlig problem, nemlig at fisk som blir fanget, dør uten å bli tatt med inn til land. Det skaper stor usikkerhet når man skal vurdere tilstanden til fiskebestandene, som igjen får direkte konsekvenser når havforskere og myndigheter skal bestemme hvor mye fisk som faktisk kan fiskes, uten å overfiske havet. I tillegg er det å fiske fisk uten å bruke det man høster, en stor sløsing med ressurser, sier WWFs fiskerirådgiver Fredrik Myhre.

– For at fiskerne skal kunne følge regelverket og fortsatt fiske på en effektiv og lønnsom måte, er det behov for instrumenter og metoder som gir fiskerne fangstinformasjon i en tidligere fase av fisket, mens det fortsatt er lovlig og ansvarlig å slippe uønskede fangster, sier Bjørnar Isaksen ved Havforskningsinstituttet, én av de tre vinnerne.

Stimulerer til innovasjon

The International Smart Gear Competition ble opprettet i 2004 av WWF. Prisen skal stimulere til innovasjon og utvikling av fiskeriteknologi som bidrar til å redusere uønsket fangst, og redusere dødelighet av denne i verdens fiskerier.