Regiondirektør Hermod Larsen i Fiskeridirektoratet i Finnmark har undersøkt trålernes leveringsforpliktelser i Finnmark og resultatet er nedslående.

- Jeg er overrasket. Jeg hadde ikke forventet at vi skulle finne det vi har funnet. Det gjelder flere aktører. Vi har ikke undersøkt absolutt alle leveringer, men det dreier seg om et relativt stort kvantum fisk, sier han til NRK.

Leverte andre steder

Leveringsplikten som følger en del av trålerne pålegger båtene å tilby 80 prosent av torsken til bestemte landanlegg i Finnmark.

– Uregelmessighetene går på at fisken er levert på andre anlegg enn det som går frem av dokumentene.

Bearbeidingsplikten pålegger landanleggene i Finnmark å bearbeide 70 prosent av torsken de kjøper.

– I dette tilfellet har landanlegget i Finnmark kjøpt en fisk som er landet på et anlegg utenfor Finnmark. Herfra er fisken solgt direkte til en annen kjøper på Vestlandet uten at den har vært innom anlegget i Finnmark, sier han.

Resultatene er nå oversendt til Fiskeridirektoratets hovedkontor i Bergen, som vil håndtere saken videre.