Tollvesenet stoppet halv to torsdags formiddag et utenlandsk reisefølge på til sammen 6 personer. Da disse ble kontrollert nærmere, ble det funnet til sammen197 kgfisk over lovlig kvote. Dette er nå beslaglagt.

En person fra reisefølget er ilagt et forlegg på til sammen 540 Euro. Dette har han vedtatt, ifølge Vesterålen Online.