Hvordan skal fremtidig vekst i havbruksnæringen være og ikke minst hvilke regler skal gjelde? Regjeringen la fredag 7. november fram et høringsnotat der den ber om innspill på hvordan fremtidig vekst skal være.

– Regjeringen mål er å øke lakseproduksjonen og verdiskapingen i næringen. For næringen er en slik grundig gjennomgang svært viktig. Vi er avhengig av at veksten skjer på en bærekraftig måte. Kjørereglene må også være gode, slik at flest mulig kan være enige om hvordan veksten skal være, sier administrerende direktør i Fiskeri og havbruknæringens landsforening, Geir Ove Ystmark.

Regjeringen legger til grunn forutsigbarhet som en av hovedbegrunnelsene for sitt høringsnotat.

– Vi må vite hvordan vi skal planlegge fremtiden. Forutsigbarhet har vært en av de største svakheten med den reguleringen vi har hatt, mener Ystmark.

Tre alternativer

Regjeringen legger tre alternativer på bordet. En videreføring av dagens system med tildelingsrunder, en årlig prosentvis vekst og innføring av handlingsregel basert på miljøindikatorer.

- Vi skal se nøye på disse alternativene og legger opp til en grundig prosess med våre medlemmer, slik at vi kan legge frem et godt svar på hvilke kjøreregler som vil være gode for næringen, sier Ystmark.