Saken har vært gjennom to behandlinger allerede, sist i februar, da kommunestyret med knappest mulig flertall slo fast at Salmar ikke skulle gis dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for flytte to anlegg til nye lokaliteter.

Ifinnmark.no melder at det er Høyre som har satt saken på kartet igjen, med krav om at bygge- og delingsforbudet for virksomhet i sjø skal oppheves. Om partiet får flertall for dette, blir det ifølge avisa fritt frem for Salmar og andre oppdrettere å søke fylkeskommunen om godkjenning for flytting av anlegg.

I Arbeiderpartiet har man diskutert seg frem til å støtte Høyres forslag, og på et medlemsmøte torsdag besluttet partiet å binde medlemmene til å stemme for oppheving av bygge- og delingsforbudet. Vedtaket ble ifølge Ifinnmark.no gjort med 10 mot 7 stemmer, og reaksjonene mot bruk av partipisk er så sterke at mangeårig Ap-politiker Jan Olav Evensen har kunngjort at han melder seg ut av Ap, og fortsetter sitt virke i kommunestyret som uavhengig representant.