Havforskningsinstituttet merket i høst to makrellstørjer med et merke som registrerer fiskens bevegelser, og som rapporterer ruta per satelitt når det løsner fra fisken. Den ene fisken døde kort tid etter merkinga, mens den andre tok seg vestover mot England før den fortsatt videre sørover, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

– I de 33 dagene merket hang på, har den gått fra luftige sprang til dykk på utrolige 487 meter. Den har svømt gjennom temperaturer fra 3,5 til 17,2 grader, sier prosjektleder Keno Ferter, som nå har levert sluttrapport fra merkeprosjektet.

Merkeprosjektet vil fortsette til neste år, med håp om å få merket flere fisk for å få samlet inn flere data om arten mange har store forhåpninger til fremover.