Dagens sildenytt kommer fra det pågående økosystemtoktet. Fortsatt gjenstår undersøkelser av det sørvestlige Barentshavet. Registreringene der vil bety mye når størrelsen på årets sildeårsklasse skal fastsettes.

Forskerne har funnet «relativt store konsentrasjoner» i den sentrale delen av Barentshavet, små registreringer i vest og nord.

- Årets registreringer viser at lengden på yngelen er på samme nivå som de to foregående årene, men fortsatt under middels nivå. Den største sildeyngelen ble observert i den sentrale delen av Barentshavet, mens det var små individer i de nordlige og vestlige områdene, skriver forskerne Elena Eriksen og Jaime Alvarez.

Silderekrutteringen i Barentshavet har vært vekslende gjennom de siste tiårene, med svak rekruttering på 1980-tallet og i begynnelsen av 2000-tallet, mens det var god rekruttering på 1990-tallet og rekordhøyt i 2004. Siden har det vært observert svake årsklasser av sild med unntak av 2006- og 2013-årsklassene. Disse årene ble det observert store forekomster av 0-gruppesild, men de to årsklassene har ikke gitt betydelige bidrag til bestanden som voksen fisk.