Det melder nettstedet Barentsobserver.com. Båten ble for knappe to uker siden tatt i arrest av den norske kystvakten etter å ha blitt tatt på fersk gjerning med dumping av fisk.

Den norske arrestasjonen av den russiske båten fikk som oppmerksomhet både i Norge og i Russland. Det ble sågar innlevert en offisiell protest fra russisk side på den norske reaksjonen.

Kapteinen og rederiet ble ilagt bøter på til sammen 450.000 norske kroner.