Det er Dagens Næringsliv som melder dette. Førsteamanuensis Mads Greaker ved Universitetet i Oslo har gjort beregningen ved å regne ut den ekstra fortjenesten fiskeoppdretterne får ved å bruke en begrenset naturressurs til sin virksomhet. Greaker har tatt utgangspunkt i SSBs tall for oppdrettsnæringas salgsinntekter, og trukket fra kostnader og normal kapitalavkastning, slik at han til slutt sitter igjen med profitten som kan tilskrives at næringa har gratis tilgang til norsk natur.

Man bruker samme metode for å komme frem til ekstraprofitten for eksempel kraftindustrien har. Tilsvarende tall der er 18 milliarder kroner, melder DN.no

Men i motsetning til kraftindustrien, betaler ikke oppdrettsnæringa skatt av den såkalte «grunnrenten». Dette skal nå utredes av regjeringa, etter at fiskeriminister Per Sandberg motvillig satte i gang en slik utredning fordi han ser at det er flertall på Stortinget for en eller annen for for ekstraskatt på oppdrett, og at han derfor mener det er viktig å få på plass et best mulig system.

Greakter mener en skatt på oppdrett er helt logisk.

- Oppdretterne bruker felles ressurser. De har merder i fjorder og kystsonen. De bruker naturressursene til å skape inntekter. Da er det fornuftig å utrede en skatt på den ekstra fortjenesten oppdretterne får fra bruk av fellesskapets ressurser, sier Greaker til Dagens Næringsliv.

- Oppdretternes grunnrente har variert, men har vært høy siden 2013. Det skyldes først og fremst at lakseprisen har gått kraftig opp, sier Greaker.

Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge er skeptisk til Greakers beregninger, og karakteriserer tallene som «hårreisende» høye.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes, som står bak stortingsforslaget om innføring av produksjonsavgift, hilser derimot beregningen velkommen.

- Jeg visste at grunnrenten for lakseoppdretterne var enorm, men ikke at den var større enn i vannkraften. Det viser hvor enorme verdier oppdretterne får fra våre felles naturressurser. Da er det rimelig at samfunnet får noe tilbake ved bruk av samfunnets ressurser, sier Fylkesnes til Dagens Næringsliv.