- De aner ikke konsekvensene av havdelingsforslaget