redaksjonen

– Havforskningsinstituttet har spilt en avgjørende rolle i dette arbeidet, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Komplett oversikt

Faglig forum for norske havområder kunne tirsdag overlevere den oppdaterte kunnskapsbasen for norske havområde til Klima- og miljødepartementet.

Faggrunnlaget til forvaltningsplanene blir leverte av Faglig forum, som blir ledet av Miljødirektoratet og er satt sammen av 11 etater som er sentrale i havforvalting og havforsking.

– Den delen av faggrunnlaget som omhandler miljøtilstand, økosystemendringer og samlet belastning baserer seg på rapporter fra overvåkingsgruppa der Havforskningsinstituttet er sekretariat. Vi har også gitt bidrag til de andre delene av faggrunnlaget, blant annet fra Mareano, polar tidevannsfront og iskantsonen. Vi har også vurdert effekter av akutt forurensning, blant annet fra eventuelle utslepp av olje i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Tilrettelegging

Siden 2006 har Norge etablert forvaltingsplanar for Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen–Skagerrak. Forvaltningsplanene blir levert som meldinger til Stortinget. Forvaltningsplanene for havområdene skal legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold.