Det ble omsatt for 174 mill kr gjennom Norges Råfisklag i uke 9. Av dette stod norske fartøy for 158 millioner kroner, melder råfisklaget på sine nettsider.

Råfisklagets totale omsetning pr uke 9 i år er på 1.614 mill kroner, hvorav landinger fra norske fartøy utgjør 1.268 mill. kroner. Per uke 9 i 2011 var totalomsetningen på 1.490 mill kroner, hvorav landinger fra norske fartøy utgjorde 1.182 mill kroner. Omsetningen fra utenlandske fartøy per uke 9 i år er på 346 mill. kroner, bestående av 32.600 tonn torsk, 4.800 tonn hyse, 1.260 tonn sei, 420 tonn reker, 360 tonn blåkveite samt mindre partier av andre fiskeslag. Til samme tid i 2011 var det omsatt for 304 mill. kr fra utenlandske fartøy.