Torsdag denne uka behandler utviklingsutvalget i Hadsel kommune søknaden fra Nordlaks om lokalitet for sitt planlagte «Havfarm»-konsept. Merden kan romme inntil 10.000 tonn fisk i sjø, og blir et av Norges største oppdrettsanlegg dersom Nordlaks blir tildelt noen av de gratis utviklingskonsesjonene direktoratet har lyst ut.

Kommunen sier ja

Den ønskede lokaliseringen er 4 kilometer sørvest for Hadseløya, og konsernet har søkt om dispensasjon fra gjeldende arealplaner. Det sier rådmannen ja til ut fra utsikter til økt aktivitet i kommunen, til tross for at Nordland fylkes fiskarlag har påpekt at planene berører både fiske- og gytefelt.

Ti lokale fiskere har vært på informasjonsmøte om saken, og ut fra dette møtet skrevet under på at anlegget ikke er i vegen for deres virksomhet. De understreker imidlertid bekymring for konsekvensen av utslipp fra anlegget.

Forundret

Overfor Kyst og Fjord slår formann i Nordland fylkes fiskarlag, Jan Fredriksen fast at han nok hadde forventet en annen lokalisering av et prosjekt som til nå er fremstilt som en offsore-løsning.

- Plasseringen som vi nå er gjort kjent med, bryter jo totalt med det inntrykket vi har fått av at dette skulle være offshore og langt til havs. Hvis det er dette de mener, så er ikke Havfarm noe havgående anlegg. Det vil overraske meg om også myndighetene mener at dette går under betegnelsen offshore. Når den nære kystfiskeflåten fisker lengre ut en offshoremerden, så sier det sitt. Hvis det er dette som skal være malen, så er det jo ingen nyvinning. Da er jo anlegget et annet selskap vil legge ute ved Værrøya i Bø like offshore som dette.

Les også: Heller ikke Salmars prosjekt går offshore