Den kommende tiårs perioden skal nærmere 500 offshoreinstallasjoner i Nordsjøen hogges opp, noe som betyr destruksjon av flere millioner tonn med stål og betong.

Roper varsko

Landsstyret i Norges Fiskarlag mener dette er grunn til å rope varsko. I uttalelse fra landsstyremøte peker de på at dette kan føre til betydelige utslipp av tungmetaller og andre miljøgifter hvis ikke myndighetene stiller strenge utslippskrav.

I uttalelsen viser fiskarlaget til at de institusjonene som har forvaltningsansvar og spisskompetanse på sjømattrygghet, gyteområder, fiskeri og sjømatnæring ikke inkluderes i behandlingen av aktuelle utslippssøknader og uttrykker bekymring for det de mener er «manglende politisk vilje for å få dette til».

Ber om møte

Organisasjonen krever at prinsippet om «null miljøskadelig utslipp» i oljevirksomheten også må omfatte fasen med opphogging og ber om at alle anlegg som driver med slik opphogging må ha et eget overvåkingsprogram.

Landstyret ber derfor om et møte med den politiske ledelsen i Miljøverndepartementet slik at fiskernes synspunkter blir tatt i betraktning.