- Portugal er et av euro-landene som er hardest rammet av den økonomiske krisen, men til tross for dette prioriterer portugiserne å spise klippfisk, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd til fiskebat.no.

- Den positive utviklingen fra mai fortsetter også i juni og vi kan konstatere at vi aldri har eksportert mer klippfisk i juni måned. Eksport av klippfisk til Portugal i juni tilsvarer en økning på 54 prosent fra samme måned i 2011, sier Sundheim til nettstedet.

Eksport av klippfisk kom på totalt 1,5 milliarder i første halvår noe som en nedgang på 40 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2011. Målt i volum gikk eksporten ned med 2 251 tonn. Gjennomsnittsprisen har i samme periode steget med 3 prosent. Det er spesielt eksport av klippfisk til Brasil og Portugal som reduseres i vårhalvåret.