Selskapet har planer om å utvikle et prosessanlegg for bløtdyr og skalldyr i Flakstad, Fiskeridirektoratet har avslått søknaden om tråling etter sjøpølse nært land. Årsaken er at direktoratet mener slik tråling kan skade sjøbunnen.

Men ifølge Lofotposten skal Lofoten Arctic Seafood nå søke direktoratet på nytt om tillatelse.

Nylig fikk de også avslag på søknaden til kommunen om et tilskudd på 40.000 til utvikling av prosesseringsanlegget.

– Når det foreligger en tillatelse fra direktoratet, er selskapet velkommen med ny søknad, sier ordfører Hans Fredrik Sørdal til avisen.

Arnfinn Hay, Stamsund, er styreleder, og Kim Andre Eltoft, Peder Skeistrand og Tom Solli styremedlemmer i Lofoten Arctic Seafood.