Videre sier årsrapporten at samlet vurderes mattryggheten og dyrehelsen som god i Norge. Det er fremdeles store utfordringer på områdene dyrevelferd, spesielt dyr på beite, og fiskehelse, spesielt lakselus. Innenfor plantehelseområdet ser Mattilsynet at globalisering og klimaendringer endrer trusselbildet mot skog og landskap.