Pedersen understreker at han uttaler seg som privatperson, men framholder at temaet fritt juksafiske har vært tema i Øst-Finnmark kystfiskarlag. De er helt på linje med Harald Haagensen og Knut G. Hesten i Havøysund som har tatt til ordet for en bred front for å slippe juksafisket fritt for båter under 15 meter.

Vil tjene småsamfunnene

- Tiltakene de peker på vil åpenbart fremme både bosetningsmønstret langs kysten, bidra til at ferskfiskstrategiene kan gjennomføres og ikke minst sørge for rekruttering av nye fiskere uten at en er nødt til å kjøpe kostbare kvoter for å komme i gang, sier Pedersen.

Han mener forslagene som fremmes vil komme samtlige småsamfunn langs norskekysten til gode.

- Det vil være vanskelig å komme med motargumenter i forhold til forslagene som er fremmet. For forslagene er både samfunnsfremmende og samtidig gjennomførbare innenfor dagens fiskekvoter, sier Pedersen.