I Øst-Finnmark var det i uka vi netopp har lagt bak oss leveranser verdt 9,8 mill kroner, altså allerede på nivå med det vi hadde totalt i uke 20, melder Norges Råfisklag.

Torskekvantumet er oppe i 900 tonn til verdi 6,4 mill kroner, opp fra 830 tonn uka før. Det økte kvantumet torsk er tatt på snurrevad, som inneværende uke har hatt større innslag torsk i fangstene (345 tonn torsk/425 tonn hyse mot tilsvarende forhold 280/530 tonn uka før).

Snurrevad

Det er 25 snurrevadbåter som står for disse leveransene, til kjøpere i Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn og Kjøllefjord. Fordelingen hyse/torsk varierer mye fra fartøy til fartøy. Vel 90 linebåter med 470 tonn torsk og 90 tonn hyse, levert til 14 mottak. 90 tonn torsk levert fra et 60-talls juksabåter, størst aktivitet i Vardø, Vadsø, Kjøllefjord og Mehamn.

I Vest-Finnmark er omsetningen så langt inneværende uke 5,6 mill kroner, mot 9,2 mill kroner for hele uke 20. Av omsetningen i uke 21 utgjør leveranser av 530 tonn fersk torsk 3,7 mill kroner, mens 220 tonn sei og 180 tonn hyse hver står for 0,9 mill kroner.

Nær Fruholmen

Et tjuetalls snurrevadbåter står for det meste, med 3,7 mill kroner så langt inneværende uke fordelt på 400 tonn torsk og 170 tonn hyse. ⅓ av snurrevadkvantumet tatt i Øst-Finnmark og levert i vest, resterende hovedsakelig fisket ut av Fruholmen. 5 seinotbåter med leveranser så langt denne uka, totalt 180 tonn/0,7 mill kroner. Ellers har juksafisket tatt seg noe opp i forhold til uka før, med 92 tonn (77 tonn torsk og 14 tonn sei), vi har registrert leveranser fra 60 juksabåter i Vest-Finnmark inneværende uke.