Nyheten kom under dagens fiskerikonferanse i Havøysund, der statssekretær Ronny Berg representerte Fiskeridepartementet.

– Nå er det slik at vi ønsker å åpne for at også alle båter i Vest-Finnmark skal få delta i det kvoteregulerte krabbesystemet i Øst-Finnmark, sa Berg ifølge NRK Finnmark.

Berg kommer dermed med en nyhet som blir hilst særdeles velkommen av fiskerikommuner vest for nordkapp, der antallet fiskere og båter har gått ned de senere årene – til fordel for østfylket der utviklingen har vært motsatt med vekst og fremgang. Statssekretæren sa at dette er en utvikling også regjeringen har sett.

– Man ser at det har vært folk som flytter til nabokommunen for å komme inn i dette systemet ene og alene for å delta i krabbefisket. I tillegg har det vært nedgang i antall fiskere, sier Berg.

Lederen i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen er betenkt med tanke på å slippe flere til, og han spør seg hva begrunnelsen for den nye grensen skal være.

– Hva er begrunnelsen for å ikke slippe til Nordland og Troms? Det har jo flyttet fiskere fra Lofoten og andre steder i landet. Det gjelder ikke bare fiskere fra Måsøy, påpeker Pedersen overfor NRK.

Pedersen mener fiskeridepartementet heller burde sett på en utvidelse av hele det kommersielle området istedenfor å slippe flere til i dagens område.

– Så stramme kvoter som det er på krabben nå, gjør sitt til at det blir veldig mange flere i det kvoteregulerte fisket. Inntekten blir da mindre når prisen en dag faller, sier Pedersen.