Den siste uken har juksaflåten rett nok bare fått seg et par ordentlige sjøvær på grunn av ustabilt vær. Men når de kommer seg på feltene, er det bare å håve inn.

Alle fisker godt

- Vi har hatt flere båter som har fått mer enn 2.500 kilo på juksa, sier Tor Bjarne Stabell ved Tobø-Fisk i Havøysund.

Han forteller at samtlige som har kommet seg i gang med juksafisket, gjør gode sjøvær.

Godt langs hele kysten

Situasjonen lengre øst er den samme, hvor det tas solide fangster både på juksa og garn.

I Kjøllefjord ligger til eksempel garnflåten ytterst i fjorden, og tar fire - fem tusen kilo på kun to lenker. Også juksaflåten her opplever et eventyrlig godt fiske.