- Norge er ledene på miljøsertifisering av fisk. Nærmere 75% av all villfanget fisk i Norge har nå enten søkt om eller er allerede miljømerket med MSC-merke. Det tjener hele sjømatnæringen på, sier generalsekretær Rasmus Hanson i WWF Norge.

På sjømatkonferansen «Samhandling og kunnskap – nøkkelen til fremtidens verdiskaping fra havet» som ble arrangert i Bergen denne uken, sa Hanson at det strenge reguleringsregime på villfisk gjør at hele næringen tjener på miljømerking på sikt. Også de artene som ikke er, eller har søkt om MSC-merking.

- Norge har ett av de strengeste forvaltningsregimene innenfor fiskeri. Det tjener hele næringen på. Selv om det kan svi litt i øyeblikket, vil det på lengre sikt være lønnsomt og nyttig å sørge for at fisken er miljømerket, sa Hanson i sitt innlegg. WWF og sjømatnæringen har over en årrekke jobbet med bevisstgjøring av forbrukerne i forhold til å velge fiskeslag som er bærekraftig forvaltet. Hanson tror at også oppdrettsnæringen vil kunne dra nytte av å bli miljøsertifisert.

- Målet må være å gjøre også oppdrettsnæringen bærekraftig, sa generalsekretæren som avsluttet med å rose villfisknæringen som en pådriver for miljømerking av fisk. Næringen er nå en pådriver for sitt eget miljøansvar. Det gjør Norge ledene på miljøsertifisering, sa Hanson som oppfordret hele sjømatnæringen til å droppe unnskyldningene og heller løse utfordringene innenfor miljø og bærekraft.