Fiskeridirektoratet vil tidlig i uke 16 svare på Norges Fiskarlags anmoding om kvoteøkning for konvensjonelle kystfiskefartøy i fisket etter torsk nord for 62°N.

Blant annet vil utviklingen i fisket, samt markeds- og mottakssituasjonen, bli gjennomgått.

Fiskeridirektoratet vil informere så snart det er fattet beslutning i saken.