Ikke alle går på vinterfiske for egen maskin. Frakteselskapet NSK Shipping, som går fast rute mellom Karmøy og Myre med laksefôr, reklamerer med «god kapasitet på dekk, krane med stor kapasitet (50t), og tilpasset løfteutstyr til å løfte båter». Nå fyller de opp hjemmehavna. Se video.