Torskeoppdrettsselskapet er på kanten av stupet og aksjeverdiene har stupt. Eierne har krevd omfattende kostnadskutt og 24 ansatte mistet jobbene sine i november.

Samtidig har selskapet startet arbeidet med å selge eiendeler og deler av drifta.

Det er særlig sjukdom ved anleggene på Stokkenes i Vanylven og Haggarsnes i Vartdalsfjorden som har rystet selskapet - og påført et tap på mer enn 25 millioner kroner.

Samtidig har salgsprisene for hel og filetert torsk i spotmarkedet generelt sunket betraktelig på grunn av økte kvoter på vill fisk.