Denne saken ble enstemmig vedtatt på årsmøtet som ble holdt sist lørdag.

- Vi er av den oppfatning at det må være noe fundamentalt galt med minsteprissystemet og konsekvensene for fiskere når man ser hvilke priser som er blitt gjeldende for 2013, heter det i vedtaket..

Årmøtet er ikke motstander av verken råfiskloven eller deltakerloven, men er sterkt kritisk til den måten vår egen salgsorganisasjon takler de utfordringene næringen nå sliter med, både i forkant av årets prisforhandlinger og reaksjoner i etterkant.

- Vi vil her påpeke tidligere vedtak i laget der det foreslås å forandre ledelsesstrukturen i Norges Råfisklag med en profesjonell styreleder, samt kutte ned maksimal åremålstid til max 8 år. I tillegg bør det komme noen vedtektsendringer som klargjør organisasjonen for aktivt markedsarbeid, mener årsmøtet i Hammerfest fiskarlag.

Årsmøtet i Hammerfest Fiskarlag ber Fiskarlaget Nord ta et snarlig initiativ overfor Norges Fiskarlag til å opprette en bredt sammensatt gruppe, med mandat til og evt. omstrukturere Norges Råfisklag til å bli en bedre og mere profesjonell aktør på vegne av sine eiere.

Årmøtet ber det nye styret i HF være aktiv for å jobbe frem forslag til løsninger opp mot Fiskarlaget Nord, eventuelt sette ned en egen gruppe for å arbeide videre med saken, heter det i vedtaket.