Det er en nedgang på 386 millioner kroner eller syv prosent sammenlignet med april i fjor.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 22,5 milliarder kroner som er på samme nivå som i fjor.

- Årets aprilmåned ligger litt under fjorårets rekorder. Noe av forklaringen på dette er at lakseprisen ligger på et noe lavere nivå når Russland, som var et av våre store marked, er ute. Prisen er likevel på et høyt nivå, og målt i volum har Norge eksportert like mye laks i april som samme måned i fjor, og mer så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det er også stor grunn til å glede seg over at Norge for aller første gang har eksportert torskefisk for mer enn en milliard kroner i løpet av en enkelt måned, sier Geir Bakkevoll, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

Både torsk og sei setter eksportrekorder denne måneden, med økninger på henholdsvis 35 og 33 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Bak disse fantastiske tallene ligger det fullt fiske og høy aktivitet på mottakene gjennom påsken. Det er også gledelig å se at kvalitetsarbeidet som gjøres i verdikjeden gir avkastning i form av økte priser på kvalitetsmerket skrei, sier Bakkevoll.