Selskapet har så langt holdt kortene tett til brystet angående sitt prosjekt «Aquastorm». Men nå er patentsøknadene ferdig behandlet, og til NRK kan prosjektleder Henrik Trengereid fortelle at konseptet handler om nedsenkbare merder på havets bunn.

Pionerarbeid

Han mener nøkkelen til å lykkes med prosjektet er Norges kompetanse på bygging og drift av undervannsinstallasjoner.

- Vi vil fortsette å bygge videre på det Norge er god på, både når det gjelder havbruk og andre industrier. Vi lener oss på pionerarbeid fra norsk oljenæringa som skal adapteres til matproduksjon, sier Trengereid til NRK.

Lavere lusepress

Det er lakselusa som er hovedårsaken til at Mowi vil flytte ned på bunnen. Lusa er aktiv i de øvre vannmassene, og ved å holde fisken unna overflata mener selskapet at smittepresset på fisken vil gå drastisk ned. Det er ikke snakk om store dyp, for ifølge havforsker Ørjan Karlsen vil man i rolig vann kunne unngå lusa ved å gå ti meter ned i havet. I områder med sterkere strøm vil man måtte gå dypere fordi lusa trekkes ned med strømmen.

Voldsomt volum

Løsningen innebærer investeringer på over 3 milliarder kroner, og Mowi har søkt 36 utviklingskonsesjoner på 780 tonn tillatt biomasse hver. Det utgjør en total biomasse på drøye 28.000 tonn.