– Målet med å velge det spesielle fokusområdet for 2015, er å forebygge arbeidsulykker og gjøre det vi kan for å gi sjøfolk en sikker arbeidsplass. Selv om vi de siste ti årene har hatt en gledelig nedgang i antall personulykker, er det fremdeles alt for mange ulykker knyttet til arbeid om bord, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

De siste ti årene har 129 personer mistet livet i arbeidsulykker på norske skip. Sjøfartsdirektoratet ønsker å gi sjøfolk en tryggere arbeidsplass.

Fokusområdet for 2015 er valgt som resultat av arbeidet med Sjøfartsdirektoratets første risikorapport, «Fokus på risiko 2015». Akselsen opplyser at direktoratet heretter skal utgi årlige risikovurderinger som en trykket publikasjon.

Les mer om saken, og se rapporten «Fokus på risiko 2015» her: