Ifølge NRK Finnmark bygget snømengdene seg svært raskt opp. Et av stedene dette ga problemer, var fylkesvei 173 mellom Honningsvåg og Nordvågen. Her ble veien stengt etter at det gikk snøras nedover fjellsiden og over rassikringstiltaket.

Hele Nordvågen er dermed isolert tirsdag morgen, inkludert fiskeværet Honningsvåg.

– Statens vegvesen ber folk holde seg unna på grunn av snømengdene. Entreprenøren vil rydde veien når det blir lyst, og tar sikte på å få åpnet i løpet av formiddagen, sier trafikkoperatør i Veitrafikksentralen, Siril Veiåker Nilsen til NRK Finnmark.

Også på Nordkynhalvøya har det ifølge NRK falt store snømengder på kort tid.