- Vi har rett nok kun kjøpt halvparten av det vi hadde på samme tid i fjor. Men i år ser det ut som om det blir et normalår, sier Pettersen til Kyst og Fjord.

Opp i seks tusen

De største fangstene de har tatt i mot har vært oppe i fem – seks tusen kilo.

- Det er absolutt bra. Men de siste årene har fiskerne vært svært godt vant. Dersom vi ser litt tilbake er årets start helt normal, og absolutt ikke en dårlig start, sier Pettersen.

Mye ising

De fleste som ror fra Husøya har startet vinterfisket. Men dårlig vær har lagt en demper på trykket. Temperaturene har vært så lave at det sliter ekstra på bruket, derfor vegrer flere seg.

- Vi hadde fire garnbåter som drog i går, men bare en valgte å sette. De andre lio bruket bli på hekket på grunn av mye ising, sier Pettersen.

Han regner imidlertid med at fisket tar seg opp etter hvert som torsken siger inn.

- Det er ingen grunn til å være pessimistiske selv om årets start har vært annerledes enn de to forrige, sier Tor Pettersen.