Båteier og Harstad Havn i tvist om gammel treskøyte