- Vi har hele tiden signalisert at for oss er det viktig å ha fersk fisk tilgjengelig hele året. Derfor ville distriktskvoten være en god hjelp i oppstartfasen. Men hvis det viser seg at reguleringen sørger for at fisket kanskje allerede er tatt før mai er over, er den kort og godt borkastet, sier administrerende direktør Jørn-Gunnar Jacobsen i Norwegain Fish Company, selskapet som står bak nyetablerte Finnmark Fisk i Mehamn.

Møtt med vantro

Reguleringen som kom fredag, der det ble lagt opp til et kappfiske med 10.000 kilo som makismalkvote for hver deltakere, ble møtt med vantro lokalt på Nordkyn. Både ordfører Trond Einar Olaussen i Gamvik kommune og Stine Akselsen i Lebesby kommune, utrykket et umiddelbart sinne over fordelingsnøkkelen som ble benyttet, og ber Fiskeriminister Per Sandberg gripe fatt i saken før fisket starter, med krav om omgjørelse.

Hvis ikke blir det et kappfiske uten sidestykke utenfor Nordkyn i mai, der det gjelder å sikre seg sin part. For foredlingsbedriftene starter imidlertid fisket på verst tenkelig tidspunkt, ettersom det som regel aldri er mangel på torsk i mai.

- Ber om fiasko

Også tidligere statssekretær Ronny Berg er overrasket over fordelingsnøkkelen. Han formelig nedsabler Fiskeridirektoratets opplegg for «Mehamn-kvoten.» Han er klokkeklar på at det ikke var dette departementet ba om, skriver avisa Finnmarken.

- Man skal være varsom med å påstå at direktoratet bevisst har gått inn for å spenne bein for distriktskvoten, men dette opplegget er å be om fiasko. Jeg skjønner det godt om noen påstår direktoratet også ønsker fiasko, sier Berg til avisa.

Han var statssekretæren i Nærings- og fiskeridirektoratet som jobbet videre med fiskeriminister Per Sandbergs løfte om ekstrakvote på et folkemøte i Mehamn.

Berg Nordkyn-ordførerne har kommet med. Og jeg støtter deres krav om at fiskeriministeren bør gripe inn, sier Berg