Etter dialog med kongekrabbefiskere har Fiskeridirektoratet nå utsatt fristen til å montere rømmingshull i teiner for fangst av kongekrabbe for yrkesfiskere til 1. mars 2022, melder Fiskeridirektoratet.

Utsettelsen gjelder for yrkesfiske i både det regulerte området øst for 26° Ø og i det uregulerte området vest for 26-graden.

- Mange kongekrabbefiskere har, etter at kravet om montering av rømmingshull i teiner for fangst av kongekrabbe ble vedtatt, tatt kontakt med Fiskeridirektoratet og bedt om utsettelse. Bakgrunnen er at mange trenger bedre tid til å justere teinene sine slik at de er i henhold til kravet.

Utsettelsen gjelder ikke fritids- og turistfiske. Her er det snakk om få teiner og alle har dermed tid nok fram til 1. januar å få justert teinene sine.