«Stormhav»: Koronavarsel fikk store økonomiske konsekvenser