Det aller meste av oppdrettsfisk og fisk fra tradisjonelt fiske blir solgt til utlandet. I oppdrett er laks suverent størst med en eksportverdi på 7,5 milliarder kroner i 1. kvartal i år. Polen og Frankrike er de viktigste markedene. Salget av torsk til utlandet, inklusive klippfisk, saltfisk og tørrfisk, var 3,1 milliarder kroner i første kvartal i år. Det er en økning på 10 prosent.

Salget av sild til utlandet var 1,7 milliarder kroner i 1. kvartal. Russland og Tyskland er de største markedene.

Rekordpriser

Prisen på laks når stadig nye høyder. I uken før påske steg den til 43,61 kroner pr. kilo for fersk oppdrettslaks. Så høy har den aldri vært før, viser uketall tilbake til januar 2000.

I selve påskeuken falt prisen litt tilbake. Men ikke mer enn at bare tre uker på slutten av 2010 har gitt bedre betaling siden 2000.

- Lakseprisen er høy fordi Chile har begrenset sin produksjon kraftig det siste året. Det er manko på laks i verden. Men det er også en underliggende vekst i etterspørselen i Europa. Vi tror derfor prisen ville vært høy, selv uten begrensningene i Chile, sier analytiker Ove Johansen i Eksportutvalget for fisk

Men det er ikke eksport hverken landet, fiskerne eller oppdretterne lever av. Det er verdiskapingen som teller. Den vil grovt sett tilsvare pengene som er igjen til å betale lønninger, næringens skatter og avkastning til eierne av kapitalen.

Alle innsatsvarer er betalt når verdiskapingen fastsettes. Det er liten verdi i høy eksport hvis den er basert på store mengder råvarer kjøpt inn fra utlandet.

Steg over 50 prosent

2010 var et superår i oppdrett og tradisjonelt fiske. Verdiskapingen steg med 54 prosent i løpende priser. Det skyldes både bedre priser og større volum.

Driftsresultatet som eierne disponerer ble nesten doblet til nær 13 milliarder kroner. Det er historiens høyeste.

Verdiskapingen var 18,6 milliarder kroner i sjømat i fjor. Det er til sammenligning:

Seks-syv ganger så høyt som innen aluminium.

Fire ganger så høyt som møbelindustrien.

Mer enn fire femtedeler av verdiskapingen i utenriks sjøfart. For Norge er sjømaten viktigere fordi mer av verdiskapingen tilfaller norsk lønnstakere.