- Det er funnet vesentlig færre avvik hittil i år, sammenlignet med på samme tid i fjor, sier avdelingsleder for ressurs og miljø Charles Ingebrigtsen. Hittil i år er nærmere 90 partier med kvalitetsmerket Skrei kontrollert, og det er funnet veldig få avvik.

I fjor fikk skreipakkerne beskjed om økte kontroller allerede fra begynnelsen av sesongen i år. Med tanke på at det er funnet såpas få avvik, er det liten tvil om at pakkerne tar de høye kravene som stilles til kvalitetsmerket seriøst.

Erfaringer fra tidligere år viser at det er et stort sug i markedet etter skrei i disse tider. Da er det lett å la seg friste til å pakke fisk som egentlig ikke holder mål, bare for å tilfredsstille etterspørselen. Men de oppløftende resultatene fra kontrollene hittil i år tyder på at pakkerne ikke har latt seg friste å pakke skrei som ikke holder kvalitetsstandarden.

- Skeipakkerne gjør en god jobb - fortsett slik, sier Ingebrigtsen.