Øystein Ingilæ

oystein@kystogfjord.no

For første gang ser fiskekjøperen fra Ballstad mørkt på situasjonen. Sist uke gikk han i beste fall i null etter at fisken var sløyd og emballert.

- Vi har ingen muligheter til å forsvare prisene ute i markedet, sier Haug som mener prisnivået som nå råder er direkte uansvarlig.

Normalt ville han ha planlagt henging av fisk. Men den sjansen tar han ikke med dagens torskepriser. I verste fall kan risikoen være en sikker død for det tradisjonsrike fiskebruket på Ballstad som alltid har klart seg. Derfor vil årets sesong bli langt utenfor normalen.

Nic Haug AS har stort sett folk fra lokalmiljøet i jobb. Nå merker han presset og frykter at det er liten plass igjen for små lokaleide fiskebruk.

- Våre ansatte jobber ikke døgnet rundt sju dager i uken. Dermed har vi få muligheter til å konkurrere om kvanta med de som baserer seg på sesongarbeidere som kommer til Norge for en kort stund, og der det handler om å få mest mulig timer på kortest mulig tid, sukker Helge Haug.

Men selv med så store kvanta flere av sesongbrukene klarer å oppnå, klarer han ikke å se at det er mulighet til fortjeneste med prisene som nå råder.